Wprowadzenie HACCP - Wyposażenie gastronomii, sprzęt gastronomiczny, urządzenia gastronomiczne

Przejdź do treści

Menu główne:


System HACCP. Wprowadzenie

Od kilkunastu lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Wspólnota ta rządzi się ogólnymi normami, wytycznymi i przepisami odnoszącymi się do różnych dziedzin. Jednym z najważniejszych obszarów objętych wspólnymi i koniecznymi do przestrzegania zasadami, jest obszar wytwarzania wszelkiego typu produktów żywnościowych. W obszarze tym obowiązuje system HACCP. Obco brzmiąca nazwa jest skrótem pierwszych liter angielskich słów Hazard Analysis and Critical Control Point, co tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli.Narodziny HACCP. Choć HACCP kojarzy nam się z Europą, tak naprawdę narodził się za oceanem. Co ciekawsze, opracowano go nie dla zwykłych zjadaczy chleba, ale dla astronautów korzystających ze specjalnie przygotowanej żywności. HACCP miał zapewnić mikrobiologiczne bezpieczeństwo jedzenia używanego w kosmosie, a stworzyła go Pillsbury Company współpracująca z NASA i laboratoriami wojskowymi w Natick. Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku, to czas, w którym normy dotyczące żywności dla astronautów zaczęły stopniowo obowiązywać przy produkcji standardowej żywności sprzedawanej w amerykańskich sklepach. System HACCP, jako obowiązujący wszystkich producentów żywności, wprowadziła Food and Drug Administration – FDA. Nowym zasadom, w pierwszej kolejności musiały poddać się firmy produkujące żywność konserwową, charakteryzującą się niską kwasowością. W 1979 wszystkie produkty żywnościowe produkowane w Ameryce spełniały normy systemu HACCP.


HACCP w Europie. Państwa unijne przyjęły system HACCP niemal na równi z Ameryką, bo już w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Najnowszym aktem prawnym dotyczącym wprowadzania systemu HACCP w Europie jest Dyrektywa Nr 93/43/EEC z 14 czerwca 1993 r. Akt ten mówi o higienie środków spożywczych i dotyczy produkcji i przetwórstwa żywności w całej UE. Szczegóły Dyrektywy określają sposób, w jaki ma być traktowana zarówno jakość, jak i bezpieczeństwo żywności, przez wszystkie strony mające udział w procesie jej produkcji. Artykuł 3 Dyrektywy mówi, że producenci, przetwórcy i dystrybutorzy żywności odpowiadają za analizę zagrożeń, określenie środków zapobiegawczych i wprowadzanie systemu HACCP w przemyśle spożywczym.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego