Definicja HACCP - Wyposażenie gastronomii, sprzęt gastronomiczny, urządzenia gastronomiczne

Przejdź do treści

Menu główne:


Definicja HACCP

Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli, to prewencyjny system nadzorowania jakości produktów żywnościowych. Zadaniem systemu jest rozpoznawanie, ocenianie i kontrolowanie zagrożeń występujących na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji produktów do jedzenia. Pod pojęciem zagrożenia rozumie się tu czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne, a także wszelkie zdarzenia, jakie zachodzą w procesie produkcji, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie konsumentów.

Czemu służy system HACCP? System ten powstał po to, by możliwe było eliminowanie wszelkich zagrożeń na wszystkich etapach produkcji żywności, zaczynając na etapie powstawania surowca, a kończąc na opakowywaniu, przechowywaniu i transportowaniu produktów gotowych do spożycia. Przy czym, za zagrożenie uważa się dosłownie wszystko, co może przynieść szkodę zdrowiu konsumenta.

W celu zapewnienia stuprocentowego bezpieczeństwa żywności oferowanej ludziom, w systemie HACCP wyróżnia się trzy typu zagrożeń:
Mikrobiologiczne, np. wirusy i bakterie; fizyczne, np. piasek i szkło; chemiczne, np. detergenty i środki ochrony roślin.
Głównym celem systemu HACCP jest nadzorowanie produkcji żywności od początku do końca, zamiast sprawdzania jej jakości dopiero po wyprodukowaniu. Prewencyjny charakter systemu polega na określaniu i unikaniu zagrożeń na wszystkich etapach powstawania artykułów spożywczych. Dzięki temu, udaje się wyeliminować wszelkie czynniki niekorzystne, mogące wystąpić podczas wytwarzania surowca, przetwarzania go, uzupełniania o dodatki, pakowania, transportowania, magazynowania i sprzedaży.

System HACCP opracowany jest tak, że eliminuje również zagrożenia związane z pracą ludzi i urządzeń, a także procesami technologicznymi stosowanymi przy wytwarzaniu żywności. Wszystkie światowe organizacje zajmujące się bezpieczeństwem artykułów spożywczych, podzielają pogląd, że HACCP jest najlepszym na świecie systemem gwarantującym bezpieczeństwo żywności.

Zastosowanie systemu HACCP. System HACCP znajduje zastosowanie głównie w produkcji żywności, ale nie tylko tam. Ogólne zasady systemu są na tyle uniwersalne, że można stosować je w innych branżach produkcyjnych. Przed zastosowaniem ich, ustala się indywidualny program dla danego zakładu, linii produkcyjnej czy wyrobu. Musi on uwzględniać specyficzne cechy danego miejsca i dokonywanych w nim działań produkcyjnych lub przetwórczych. Stworzony w ten sposób dokument to księga HACCP.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego